Muumimaailma

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Nimi: Muumimaailma Oy
Y-tunnus: 0925595-8
Osoite: Kaivokatu 5, 21100 Naantali
Puhelin: 02 511 1111, faksi 02 511 1151

Rekisteriasioista vastaava henkilö: Hallintojohtaja Jarkko Kuitunen, puh. (+358) 040 7548155

Sähköisen rekisterin tekninen toteuttaja ja ylläpitäjä: Tietotalo Infocenter Oy / Jarno Malaprade, (+358) 040 5461110

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterissä ylläpidetään Muumimaailma Oy:n mobiilisovelluksen käyttö- ja osallistumistietoja. Lisäksi tämän rekisterin mukaisten tietojen käsittelyn tarkoituksena on Muumimaailma Oy:n henkilöasiakassuhteiden hoitaminen, etujen ja palveluiden tuottaminen, markkinointi sekä liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Rekisterin tietoja voidaan käyttää yhteistyökumppaneiden markkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään Muumimaailma-mobiilisovelluksen käyttäjän nimi- ja yhteystietoja yhdistettynä laitteen yksilölliseen tunnisteeseen. Rekisteriin tallennetaan tieto siitä, minkä beacon-majakan alueella käyttäjän laite on minäkin ajanhetkenä käynyt ja mitä sisältöjä majakka on käyttäjän sovelluksessa aktivoinut. Rekisterissä seurataan myös digitaalisten kuponkien käyttöä liiketoiminnan kehittämistarkoituksessa. Beacon-perustaisia tietoja kerätään vain käyttäjän sen salliessa ja hänen aktivoidessa bluetooth-ominaisuuden laitteessaan.

Kerättävät henkilötiedot:

 • Etunimi
 • Sukunimi
 • Sähköpostiosoite
 • Puhelinnumero
 • Suoramarkkinointilupa

Muut tiedot:

 • Laitteen UUID
 • Sovelluksen kielivalinta
 • Bluetooth Low-energy (myös Bluetooth Smart) beacon-pohjaisten ilmoitusten ja push-viestien vastaanotto
 • Vieraillun BLE Beacon -laitteen tunnistetiedot
 • Beacon -lähettimen alueella vierailun aika-/ajankohtatiedot
 • Beacon -viestien näyttötieto
 • Beacon -kuponkien ja arvontojen näyttötieto, päivämäärä ja kellonaika
 • Beacon -kuponkien ja arvontojen sekä muiden beacon-pohjaisten sisältöjen sekä toimintojen käyttötieto, päivämäärä ja kellonaika
 • Laitteen malli ja käyttöjärjestelmätieto 

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennetut henkilötiedot ovat Muumimaailma-sovelluksen käyttäjien itse sovelluksen rekisteröinnissä tallentamia tietoja. Henkilötiedot tallennetaan ja yhdistetään laitteen käyttötietoihin kun käyttäjä suorittaa sovelluksessa rekisteröitymisen. Tämän lisäksi rekisteriin kerätään automaattisesti tieto laitteen yksilöllisestä tunnisteesta, laitteen beacon-lähettimien signaalin vastaanottoajankohdat, laitteen käyttöjärjestelmätiedot sekä BLE beacon-herätteiden näyttö- ja käyttötiedot.

5. Tietojen luovutus ja tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Muumimaailma Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esim. viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa. Asiakastietoja ei luovuteta EU:n ulkopuolelle. Yksittäisten arvontojen voittajien tiedot voidaan luovuttaa mahdolliselle ulkopuoliselle kilpailun järjestäjälle (Muumimaailman yhteistyökumppanit) palkinnon luovuttamista varten. Rekisterinä toimivan alustan teknistä ylläpitoa ja kehittämistä voidaan tehdä henkilötietolain edellytykset huomioiden etäyhteyksien avulla myös EU:n ulkopuolelta.

6. Rekisterin suojauksen periaatteet

Aineisto on vain digitaalisessa muodossa eikä sitä tulosteta. Mobiilisovelluksesta rekisterinä toimivaan alustaan lähetettävät tiedot kulkevat salattuna. Sähköinen rekisteri säilytetään ympäristössä, mikä on suojattu Tietotalo Infocenter Oy:n (alustan kehittäjä) ulkopuolelta tulevilta yhteydenotoilta.

Ainoastaan määrätyillä Muumimaailma Oy:n ja Tietotalo Infocenter Oy:n lukuun toimivien yritysten työntekijöillä, joiden toimenkuvaan se kuuluu, on oikeus käyttää rekisteriä. Asiakasrekisteri on suojattu ja siihen pääsevät käsiksi vain nimetyt käyttäjät. Jokainen asiakastietoja käsittelevä työntekijä on salassapitovelvollinen.

7. Tarkastusoikeus

Mobiilisovelluksen käyttäjä voi tarkastaa rekisteriin tallennetut tiedot kirjallisella käyttäjän allekirjoittamalla tietopyynnöllä. Tietopyyntö tulee toimittaa Muumimaailma Oy:n toimistoon tai lähettää postitse yrityksen postiosoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointiin ja markkinointitutkimuksiin rekisteröitymisen yhteydessä ja omien tietojen hallinnassa Muumimaailma-sovelluksen asetuksissa.